ul. Ełcka 2B, 11-510 Wydminy (23 km od Giżycka na Mazurach)

Ściana wspinaczkowa

Wspinaczka rozwija całe ciało, kształtuje psychikę – uczy zaufania do drugiej osoby, rozwija samodzielność, uczy pokonywania własnych słabości i barier, pomaga w pracy nad sobą i przezwyciężaniu niewiary we własne możliwości. Ideą, która nam przyświecała przy tworzeniu ścianki jest promowanie wspinaczki wśród możliwie najszerszego grona osób oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.

Naszym celem i ambicją jest udowodnienie, że w sporcie tym można czerpać przyjemność i satysfakcję w każdym wieku. Chcemy zmienić stereotypowe wyobrażenie o nadludzkich warunkach fizycznych niezbędnych do uprawiania wspinaczki. W Wydminach dyscyplina ta okaże się sportem dostępnym dla wszystkich. Wspinaczka może być również wspaniałą formą rehabilitacji. Drogi wspinaczkowe zostały zaprojektowane w taki sposób aby były dostępne już dla początkujących.

Stworzyliśmy miejsce o unikalnym, otwartym klimacie, gdzie każdy, niezależnie od pokonywanych trudności będzie czuł się dobrze, realizując własne cele na miarę swych potrzeb i ambicji